Технологии

Измервателна техника

"ВЛАДПЛАСТ" има изградена лаборатория за качествен контрол, оборудвана с 3-координатна измервателна машина TESA MH3D 454, както и с всички познати универсални измервателни уреди. На базата на резултатите от проведените измервания, "ВЛАДПЛАСТ" издава гаранция за качество на произведените продукти, която осигурява спокойствието на нашите клиенти.


Измервателна техника от Владпласт
Измервателна техника от Владпласт