Продукти

Опаковки

Преформи от РЕТ

  • от 10 до 130 грама
  • вид на гърловините - РСО, BPF, 30/25, специална за олио и др.

Преформа от PET
Преформа от PET
Преформи от PET произвеждани от Владпласт
Преформи от PET произвеждани от Владпласт
Преформи от PET произвеждани от Владпласт
Преформи от PET произвеждани от Владпласт
Преформи от PET произвеждани от Владпласт
Преформи от PET произвеждани от Владпласт
Преформи от PET произвеждани от Владпласт
Преформи от PET произвеждани от Владпласт