• 1
  • 2
  • 3

За нас

"ВЛАДПЛАСТ" е водеща компания в производството на пластмасови детайли с глобална перспектива. Нашият богат персонален опит в шприцоването и модерните съвременни технологии гарантират успех във всеки един етап от производството на пластмасови детайли. Ние се фокусираме върху хората, инженерните технологии и иновациите, за да предоставим на нашите клиенти конкурентно предимство в глобалния пазар.

С над 25 годишен опит в шприцоването, "ВЛАДПЛАСТ" е признат като лидер в производството на пласмасови изделия. Наша основна цел е подобряване на крайните продукти, намаляване на общите и производствени разходи, както и рационализиране на сглобяването и процесите при производството на пластмасови детайли.

"ВЛАДПЛАСТ" вярва, че истинският успех идва само от ангажираността, която осигурява на всеки клиент несравнимо конкурентно предимство с оглед подобряване на качеството, обслужването, ефективността и увеличаване на рентабилността.

Нашите инвестиции и опит включват най-новите производствени технологии, за да се гарантира на нашите клиенти конкурентно предимство във всеки един проект.

Свържете се с "ВЛАДПЛАСТ", за да разгледате настоящите или новите ни приложения и да видите дали партнирането ни заедно в решенията ни в пластмасовото шприцоване може да Ви осигури конкурентно предимство.

Кратък преглед на някои от нашите продукти

Технически изделия от пластмаса

Технически изделия от пластмаса

Специализираме в изработката на пластмасови изделия, като използваме богата гама от различни материали ABS, PA, PA6, PA66, PC, PN, PP, PS, PVC в неограничен цветови диапазон. Високото качество на машините на...

още +
Производство на инструменти

Производство на инструменти

Компанията ни се развива в производство на инструментална екипировка с глобална перспектива. Нашият богат опит в шприцоването и нашите най-съвременни съоръжения гарантират успеха във всеки етап от производството...

още +
Контакти

Контакти

с. Бенковски / на 5 км от гр.Пловдив /
Притежаваме развита инфраструктура в близост до главен път Е 80
тел.: (0318) 8 22 63 | (0318) 8 24 63
e-mail: office@vladplast.com

още +

Кои сме ние

"ВЛАДПЛАСТ" ООД е създадена през 1998 г., като за 25 години от своето създаване съчетава българският семеен бизнес модел и високите технологии на европейското машиностроене.

Фирмата ни е специализирана в изработката на пластмасови изделия. Използваме богата гама от различни материали ABS, PA, PA6, PA66, PC, PN, PP, PS, POM, PET, PVC в неограничен цветови диапазон.

Високото качество на австрийската компания ENGEL, френската ADS, както и други водещи производители ни дава възможност да отговорим на високите изисквания на нашите партньори.

Зад нашето производство стоят високо квалифицирани специалисти, собствена лаборатория за качествен контрол, внедрени стандарти за качество и управление на процесите.

Във връзка с разширението на производството и затворения цикъл, който въвеждаме, имаме възможност да произведем всеки детайл на практика в процес на пълен инженеринг - от самото му създаване на чертожната дъска, през матрицата, неговото серийно производство и транспортиране до вашия склад.

"ВЛАДПЛАСТ" произвежда продукти, предназначени както за широкия масов пазар така, и за специализирани ниши, изискващи висока точност и прецизност на изработка.

Фирмата е изцяло семейна собственост. Капиталът на Владпласт е 100 % личен. Фабриката ни е изградена върху 15 000 кв.м. собствена площ в района на гр. Пловдив.

Иновации

ДБФП BG16RFOP002-2.073-7764-C01

Процедура - Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Цел и резултат - Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места

Период - 11.08.2020 г. - 11.11.2020 г.

Сума на проекта - 10 000 лв, от които 8500 лв от ЕС и 1500 лв от НФ.

Бенефициент – ВЛАДПЛАСТ ООД

BG16RFOP002-2.089-5857-C01

ВЛАДПЛАСТ ООД стартира изпълнението на проект № BG16RFOP002-2.089-5857-C01 "Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19", финансиран по ОП "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Стойността на проекта е 50 000 лв., от които 42 500 лв. европейско и 7 500 лв. национално финансиране.

Кратко описание на проекта: Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19.

Общата цел на проекта е осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Очакваните резултати от реализацията на процедурата/проекта се изразяват в постигане на положителен ефект по отношение на малките предприятия с реализиран оборот от минимум 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работни места.

В резултат от изпълнението на процедурата се очаква предприятията, получили подкрепа, включително и „ВЛАДПЛАСТ“ ООД, да продължат дейността си поне 3 месеца след приключване на проекта.

Иновации

BG16RFOP002-6.002-0741-C01

На 21.09.2022 г., „ВЛАДПЛАСТ“ ООД  подписа договор BG16RFOP002-6.002-0741-C01 с Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, с предмет изпълнение на проект: „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност”.

Обща цел на проекта: Предоставяне на фокусирана подкрепа на българските малки и средни предприятия за възстановяване от икономическите последици от разпространението на пандемията COVID-19 чрез подобряване на енергийната им ефективност.

В проектното предложение са включени инвестиции за придобиване на машини, съоръжения, оборудване, системи, СМР, представляващи дълготрайни активи, включени в Списъка на допустимите категории активи. Общата сума на инвестицията е в размер на  66 960.00 лв., от които 33480.00 лв. безвъзмездна финансова помощ от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. (33 480.00 лв. европейско и 0.00 лв. национално съфинансиране) и 33 480.00 лв. собствено съфинансиране.

Очакваните резултати от подкрепата по процедурата се изразяват в подобряване на енергийна ефективност на МСП, което от своя страна, да подпомогне преодоляването на икономическите последствия от разпространението на пандемията COVID-19, повишаването на конкурентоспособността и понижаване на енергийната интензивност както на ниво отделни производствени предприятия, така и като цяло за икономиката.

Проект BG16RFOP002-6.002-0741-C01 “Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие по линия на REACT-EU. Този документ е създаден с финансовата подкрепа на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от ВЛАДПЛАСТ ООД  и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на ЕС и УО

Запознайте се с технологиите, които използваме

тук